Tímarit – útgefið efni tengt félagsvísindum

Tímarit lögfræðinga
Stjórnmál og stjórnsýsla

Vísindatímarit sem birtir niðurstöður rannsókna á íslenskum stjórnmálum og viðfangsefnum sem tengjast opinberri stefnumótun.

Tímarit lögfræðinga 

Leiðandi innlent lögfræðitímarit sem þjónar staðbundnu vísindasamfélagi á sviði íslenskrar lögfræði.

Íslenska þjóðfélagið

Tímarit félagsfræðingafélagsins. Vettvangur fyrir fjölbreytilegar rannsóknir á íslenska þjóðfélaginu og hvatt er til framlags frá öllum greinum félagsvísinda

Tímarit um viðskipti og efnahagsmál

Tímaritinu er ætlað að vera vettvangur fyrir fræðilegar ritgerðir í viðskipta- og hagfræði.

Úlfljótur - veftímarit
Úlfljótur, tímarit laganema

Vandaðar greinar um íslenska sem og alþjóðlega lögfræði auk þess sem þar er að finna umfjöllun um það sem er efst á baugi í lögfræði hverju sinni.

Thjodarspegill_stubbur 2 2021